Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego sklep.pasjasmakow.com

I.Postanowienia ogólne

1.Regulamin
a. niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów towarów w sklepie internetowym sklep.pasjasmakow.com zarejestrowanym pod adresem http://sklep6206276.homesklep.pl oraz warunki dostaw zakupionego towaru do klienta.

 1. Złożenie przez klienta zamówienia w sklepie internetowym sklep.pasjasmakow.com jest jednoznaczne z zaakceptowaniem zasad wynikających z Regulaminu i obliguje klienta do przestrzegania tych zasad. c. Sklep internetowy sklep.pasjasmakow.com dostępny w Internecie pod adresem www.pasjasmakow.com, www.harmoniasmakow.com, www.symfoniasmakow.com prowadzony jest przez firmę  pod nazwą Labeko Piotr Laube, Kobylnica 62-006, ul. Żwirki i Wigury 8 Nip.777-106-35-68 regon 301934209 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – zwany dalej jako „Sprzedawca”

Dane kontaktowe Sprzedawcy : Restauracja Pasja Smaków, Poznań 61-638, os. Pod Lipami 104 Adres poczty elektronicznej : biuro@pasjasmakow.com

Wymagania dotyczące dokonywania zakupu na stronie sklepu internetowego http://sklep6206276.homesklep.pl
W celu skorzystania z zakupu w sklepie internetowym konieczne jest spełnienie następujących minimalnych warunków umożliwiających zakup towaru.
a. Posiadania komputera z włączoną opcją zgody na pliki „Cookie” lub innego urządzenia elektronicznego typu smartfon, tablet z dostępem do sieci Internet.
b. Zainstalowanie na posiadanych urządzeniach systemu operacyjnego Microsoft Windows lub innego np. Linux , Mac OS lub Android
c. Posiadania przeglądarki internetowej z obsługą Java Script typu: Internet Explorer ,Google Chrome ,Firefox lub innej w wersji mobilnej.
d. Posiadanie numeru telefonu komórkowego
e. Posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej

II. Zakupy w Sklepie Internetowym

1.Sposób działalności Sprzedawcy

Sprzedawca prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet . Kupujący może składać zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu pod adresem http://sklep6206276.homesklep.pl

2 . Zakres terytorialny działania Sklepu

 1. Miasto Poznań
 2. Gmina Pobiedziska

3.Kupujący

Z oferty Sklepu Internetowego może skorzystać osoba fizyczna –pełnoletnia posiadająca pełną wg przepisów prawa cywilnego zdolność do czynności prawnych zwana dalej „Konsumentem” oraz jednostki posiadające osobowość prawną.

 1. Ceny towarów

  a. Ceny towarów oraz koszt dostawy jest ceną brutto VAT w zł .
  b. Sprzedawca udostępnia do sprzedaży w Sklepie Internetowym towar o zmiennej wadze np. mięso i tym podobne. Asortyment ten ma specjalną informację na ten temat przy opisie towaru na stronie internetowej http://sklep6206276.homesklep.pl. Podane ceny tych asortymentów są cenami stałymi, Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby finalna waga zamówionego towaru była maksymalnie zbliżona do oczekiwanej Klienta. Końcowa cena towaru określana jest na podstawie jego rzeczywistej wagi , która może jednak różnić się od tej podanej na stronie Sklepu Internetowego o +-15 % . Jeśli końcowa waga towaru będzie się różnić o więcej niż +- 15 % od wagi zamówionej przez Klienta to Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy.
  c. Ostateczna cena zamówionego towaru określana jest na podstawie rzeczywistej wagi i przekazana przez Sprzedawcę klientowi przez telefon , po przygotowaniu towaru do wysyłki.
  d. Waga towaru oraz jego cena jest zawarta w fakturze VAT lub na paragonie . .

5.Oferta Handlowa Sklepu Internetowego http://sklep6206276.homesklep.pl

Zamówienie przesłane przez Klienta poprzez stronę internetową sklepu  http://sklep6206276.homesklep.pl będące złożeniem przez niego oferty zakupu w rozumieniu przepisów prawa cywilnego jest zawarciem umowy sprzedaży towarów wyszczególnionych w zamówieniu. Realizacja przez Sprzedawcę zamówienia nastąpi poprzez informacje wysłaną do klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej z potwierdzeniem zakresu realizacji Zamówienia i określeniem czasu dostawy .
Lista towarów zawarta na stronie internetowej sklepu  http://sklep6206276.homesklep.pl nie jest równoznaczna z dostępnością tego tego towaru w magazynie. W przypadku braku zamówionego przez Kupującego towaru Sprzedawca poinformuje Kupującego telefonicznie lub drogą elektroniczną, na podany przez Kupującego adres mail, o sposobie i terminie realizacji zamówienia.

6. Umowa sprzedaży i ceny

a. Na dokumencie sprzedaży wystawionym przez Sprzedającego – paragon lub faktura VAT jest zawsze zawarta cena na towar w chwili akceptacji zamówienia przez Kupującego , bez względu na uzgodniony termin dostawy.

 1. Termin dostawy i warunki dostawy. Każe zamówienie przyjęte przez system sklepu internetowego będzie potwierdzone drogą mailową lub telefoniczną z klientem. Dzień i czas dostawy zamówionego towaru uzgadniamy indywidualnie z klientem .

  Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian określonych powyżej terminów dostaw, za uprzednim poinformowaniem o tym na stronie http://sklep6206276.homesklep.pl
 2. Konto Klienta na stronie Sklepu Internetowego

  a. Rejestracja – warunkiem złożenia Zamówienia z Sklepie Internetowym http://sklep6206276.homesklep.pl jest rejestracja Klienta i założenia Konta zgodnie z regulaminem .
  b. Klient może dokonać Rejestracji w Sklepie Internetowym po zaznaczeniu w zakładkę „ Załóż konto” na głównej stronie Sklepu Internetowego . Zarejestrowanie i utworzenie konta jest konieczne aby Klient mógł złożyć Zamówienie.
  Przebieg Rejestracji na stronie sklepu polega na podaniu obowiązkowych danych :
  *adresu poczty elektronicznej
  *hasła – składającego się z co najmniej sześciu znaków
  *Imienia i Nazwiska
  *adresu zamieszkania w tym nazwa ulicy , numer domu , numer mieszkania ,nazwa miejscowości i numer kodu pocztowego
  *numer telefonu komórkowego
  * Ew. nazwę Firmy i NIP
  c. Klient musi wyrazić zgodę na akceptację Regulaminu poprzez odpowiednie zaznaczenie okienka na stronie Sklepu
  d. Podanie danych osobistych Klienta jest dobrowolne , ale konieczne aby założyć Konto w Sklepie i złożyć zamówienia.
  e. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient powinien zaznaczyć przycisk „Zatwierdź” . Na podany przez klienta adres poczty elektronicznej zostanie wysłana przez Sprzedawcę informacja e-mail potwierdzająca założenie Konta w Sklepie.
  f. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie przesłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail z informacją o założeniu Konta w Sklepie internetowym. Usługa prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie przez Sprzedawcę przez czas nieoznaczony.
  g. Klient jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczeniu Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym w każdym czasie i bez podawania przyczyny poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail http://sklep6206276.homesklep.pl ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mail podanych podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy: Restauracja Pasja Smaków, Poznań 61-638, os. Pod Lipami 104

Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku gdy Klient korzysta z Konta lub Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa, postanowienia Regulaminu lub w sposób zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego. Informacja o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta zostanie przesłana przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji.
i. W wyniku wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym, Konto zostanie usunięte przez Sprzedawcę.
j. W trakcie rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail informacji handlowych dotyczących Sklepu internetowego poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka na stronie Sklepu internetowego. Wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczeniu Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym. Zgodę można wycofać w każdym czasie przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej lub przy pomocy danych kontaktowych określonych w pkt. I. c) Regulaminu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed jej wycofaniem.

8. Zamówienia Klienta

1.Składanie i potwierdzanie / akceptacja / Zamówienia
a. Zamówienie w Sklepie można składać każdego dnia - 24 godz./dobę.
b. Zamówienie składa się zaznaczając towary z asortymentu widocznego na stronie Sklepu. Wkładanie towaru do koszyka odbywa się po zaznaczeniu przycisku” do koszyka” przy danym towarze a następnie wskazanie formy dostawy towaru , sposobu płatności oraz na koniec potwierdzenia zamówienia.

c. Sprzedający ma prawo odrzucić zamówienie w przypadku jeżeli kupujący nie zaznaczy wystarczającej ilości towaru przy którym jest informacja o minimalnej ilości zamówienia.

d. Potwierdzenie całości Zamówienia odbywa się po zaznaczeniu przycisku „ Potwierdź zamówienie” . Do chwili zaznaczenia przycisku „potwierdź zamówienie” klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia. W tym celu Klient może nacisnąć przycisk „ Wróć do sklepu” widoczny podczas procedury składania Zamówienia .
e. Całkowita wartość Zamówienia obejmująca cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia przedstawiona jest w koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności oraz formy dostawy lub odbioru własnego przedmiotu Zamówienia.

 1. Realizacja Zamówienia możliwa jest po podaniu następujących danych: adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, adres zamieszkania , numer telefonu, adres dostawy – jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, nazwa firmy – dotyczy Klientów nie będących Konsumentami , numer NIP , jest możliwa po akceptacji Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka na stronie Sklepu internetowego.
  f. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów objętych Zamówieniem.
  g. Potwierdzenie i realizacja zamówienia
  Przyjęcie Zamówienia Klienta przez Sprzedawcę zostaje potwierdzone drogą elektroniczną poprzez wysłanie Zamawiającemu wiadomości e-mailowej na podany przez Klienta adres e-mail wraz z numerem Zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w żądanym terminie lub w przypadku braków w asortymencie Klient zostanie powiadomiony mailowo lub telefonicznie. W przypadku Zamówień obejmujących towary o zmiennej wadze ostateczna wartość Zamówienia zostanie przekazana Klientowi telefonicznie przez przedstawiciela Sprzedawcy.
  Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z numerem Zamówienia, o której mowa powyżej zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  9. Możliwość anulowania Zamówienia
  a. Klient może anulować Zamówienie, jednakże nie później niż na 24 godziny przed dostawą lub odbiorem własnym
 2. Anulowania Zamówienia dokonuje się poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: biuro@pasjasmakow.com lub kontakt telefoniczny na podany numer telefonu w stopce strony www.pasjasmakow.com

  10. Prawo odstąpienia od umowy
  a. Z zastrzeżeniem postanowień pkt g. poniżej Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 1 dnia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  b. Termin do odstąpienia od umowy wygasa / ze względu na specyfikę towaru jakim jest garmażerka / po upływie 1 dnia od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towarów objętych Zamówieniem lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towarów objętych Zamówieniem.
  c. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien przesłać do Sprzedawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną w terminie 1 dnia od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towarów objętych Zamówieniem lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towarów objętych Zamówieniem.
  d. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  e. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nie pogorszonym. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy ale nie później niż w terminie 1 dnia od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.
  f. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  g. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

  11. Termin realizacji dostawy
  a. Termin realizacji dostawy Zamówienia uzależniony jest od oczekiwań klienta z tym związanym. W rubryce „Uwagi do zamówienia” można poinformować Sprzedającego o oczekiwanym terminie i godzinie dostawy .Termin i godzina dostawy jest potwierdzana i uzgadniana przez Sprzedającego z Kupującym drogą telefoniczną lub e-mail.
  b. W przypadku nie podania przez Klienta żądanego terminu dostawy (dłuższego niż 24 godziny) Zamówienie zostanie dokonane nie dłużej niż w dwa dni robocze, w tym soboty. I w tym wypadku czas dostawy ustalany będzie przez Sprzedającego z Klientem.

  12.Odmowa realizacji Zamówienia

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia w następujących wypadkach:

 1. Zamówienia nie udało się potwierdzić , zostało one uznane przez Sprzedającego za konieczne potwierdzenia w sytuacji wymagającej zmiany terminu dostawy lub składu zamówionego towaru.
 2. Klient nie przestrzega Regulaminu13. Faktura lub paragon
  a. Do Zamówienia dołączany jest paragon obejmujący dostarczane pozycje wg Zamówienia. Faktura VAT będzie dostarczona w ciągu dwóch dni roboczych drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty e-mail
  b. Aby Klient mógł otrzymać fakturę VAT, musi podać w formularzu podczas rejestracji nazwę firmy i nr NIP.
 3. Płatności a. Możliwa jest płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze Zamówienia.
 4. Dostawa a. Dostawca wręcza zamówienie osobie znajdującej się pod wskazanym w Zamówieniu adresem , bez weryfikacji danych osobowych. Sprzedawca domniemywa ,że osoba której wręcza zamówiony towar jest tą która go zamówiła , lub osoba upoważnioną do odbioru towaru.
  b. Nieobecność klienta
  W przypadku nieobecności Klienta , pod wskazanym przez niego w trakcie składania zamówienia adresem i dostawy we wskazanym przedziale godzinowym, pracownik www.pasjasmakow.com podejmie próbę kontaktu z klientem telefonicznie . Jeśli ustalony zostanie nowy termin dostawy, zamówienie zostanie dostarczone ponownie w nowym wyznaczonym terminie. W takim wypadku Klient zostanie obciążony podwójną opłatą za transport www.pasjasmakow.com nie ponosi odpowiedzialności za jakość towarów, które z przyczyn leżących po stronie Klienta staną się niemożliwe do późniejszego użytku (towary łatwo psujące się, towary świeże, o krótkich terminach ważności itp.). Klient nie może odmówić ich przyjęcia z tego powodu, bez uiszczenia należnej opłaty.
 5. Odmowa przyjęcia
  Nieuzasadniona odmowa przyjęcia towarów objętych zamówieniem przez Klienta traktowana jest jako naruszenie zasad Regulaminu.

  17. REKLAMACJE I ZWROTY
  a. W razie niezgodności towaru z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru, ewentualnie obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym Sprzedawcę niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, nie później niż w terminie 1 dnia od dostarczenia Zamówienia, z zastrzeżeniem punktu b) poniżej. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z Sprzedawcą mailowo lub telefonicznie.
  b. Stwierdzenie niezgodności towaru z umową powinno nastąpić nie później, niż przed upływem terminu przydatności towaru do spożycia.
  c. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi Sprzedawcy we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
  d. Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane mailowo przez Klienta.
  e. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  f. Zdjęcia towarów umieszczane w Sklepie internetowym są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich towarów i mogą wystąpić różnice między rzeczywistym wyglądam towaru a jego zdjęciem w Sklepie internetowym np. może być inna grubość tłuszczu, inna ilość przerostów itp.

  18. NEWSLETTER I PROGRAM LOJALNOŚCIOWY
  a. Usługa Newsletter jest dobrowolna i nieodpłatna oraz polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości w formie elektronicznej o nowych towarach lub usługach Sprzedawcy, które mogą zawierać informacje handlowe. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
  b. Z usługi Newsletter może skorzystać ten Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu internetowego, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji o nowościach i klikając przycisk „OK”. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu potwierdzenie od Sprzedawcy. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
  c. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej lub przy pomocy Danych kontaktowych określonych w pkt. I. c) Regulaminu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed jej wycofaniem.
  d. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Newsleterra, w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub Regulaminu, w tym ze względów bezpieczeństwa, w szczególności w związku z przełamywaniem zabezpieczeń strony internetowej Sklepu internetowego, o czym powiadomi Klienta.
 6. DANE OSOBOWE a. Administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) w odniesieniu do danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
  b. Dane osobowe podawane są przez Klientów przy składaniu zamówienia w Sklepie internetowym, a także w związku z wysyłaniem informacji handlowych /Newslettera i Programem lojalnościowym.
  c. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu internetowego poświęconej Polityce prywatności Sklepu internetowego www.pasjasmakow.com
  d. Klient oświadcza, że wprowadzone przez niego dane w Sklepie internetowym są prawdziwe, kompletne i rzetelne.14.. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a. Obowiązek podawania prawdziwych informacji
Klient korzystający z usług Sklepu internetowego ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich treści.
b. Dostarczenie wiadomości email
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, które jest spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.

Zmiany Regulaminu
a. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku zmiany cennika, przepisów prawa lub w celu usprawnienia funkcjonowania Sklepu internetowego. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia Regulaminu na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz od daty poinformowania Klientów o zmianie. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji Regulaminu. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia Klienta o braku akceptacji Regulaminu usunie Konto Klienta założone w Sklepie Internetowym. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
b. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem aktywnego linku dostępnego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz sporządzić jego wydruk.

Spory

 1. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.b. Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje odnośnie pozasądowych procedur wskazanych powyżej dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  c. Niezależnie od postanowień pkt b). 5 powyżej Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution). dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 2. Prawo właściwe
  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U.2016 r. poz. 380 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) w przypadku Klientów będących Konsumentami.

Po złożeniu przez Państwa zamówienia , każdorazowo skontaktujemy się z Zamawiającym poprzez podany e-mail lub telefonicznie , aby uzgodnić dzień i godzinę dostawy zamówionego towaru. Każde zamówienie przygotowywane jest przez wykwalifikowanego pracownika . Transport odbywa się w warunkach chłodniczych bezpośrednio ze sklepu stacjonarnego
W sprawie warunków dostawy możecie Państwo wykorzystać formularz kontaktowy z naszą firmą zamieszczony poniżej.
Do każdego zamówienia podchodzimy indywidualnie .
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian określonych powyżej terminów dostaw , za uprzednim poinformowaniem o tym na stronie www.pasjasmakow.com
Dowozimy zakupy o wartości min. 40 PLNdo góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl